vaderschapsverlof en partnerverlof

Na de geboorte van jullie baby heeft je partner recht op twee dagen betaald kraamverlof of vaderschapsverlof. Die twee dagen gelden ook als hij parttime werkt. Dit verlof kan meteen na de geboorte worden opgenomen, maar ook later. Als het maar binnen vier weken na de geboorte wordt opgenomen. De werkgever moet bijtijds hierover worden geïnformeerd. Dit kan mondeling of schriftelijk. Dit verlof mag door de werkgever niet geweigerd worden.
Vanaf 2017 wordt het aantal verlofdagen opgehoogd. je partner heeft vanaf dat jaar recht op vijf dagen verlof.

Partnerverlof
Sinds 1 januari 2015 heeft je partner ook recht op drie dagen onbetaald partnerverlof na de geboorte. Het salaris wordt tijdens dit verlof dus niet doorbetaald. Tenzij anders afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao. Dit partnerverlof kan je partner direct na het kraamverlof opnemen. Of binnen vier weken na de geboorte van jullie baby. Het partnerverlof moet minstens twee maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij de werkgever gemeld worden. Een werkgever mag dit niet weigeren. De drie dagen partnerverlof worden wel afgetrokken van het aantal dagen ouderschapsverlof.

Lees meer over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Lees meer over ouderschapsverlof