trouwen

Het is tegenwoordig niet meer nodig om te trouwen om zo alles voor je kind optimaal te regelen. Trouwen of een geregistreerd partnerschap komt bijna op hetzelfde neer. De huwelijkse voorwaarden of de partnerschapvoorwaarden regel je bij de notaris. Bij trouwen in gemeenschap van goederen hoeft dat niet. Maar of dat altijd slim is? Mocht je iets erven, dan moet je het delen. En heeft je partner schulden, dan zijn dat ook jouw schulden.
Ben je niet getrouwd dan kan de vader de baby erkennen bij de burgerlijke stand. Hiervoor heeft de vader toestemming van de moeder nodig. Door erkenning ontstaat de juridische band vader-kind. De vader is dan verplicht om zijn kind te onderhouden en het kind is hierdoor erfgenaam van de vader. Bij een geregistreerd partnerschap is erkenning van een kind niet automatisch geregeld. De vader moet het kind dan erkennen.
Door erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Dit kan hij krijgen als hij samen met de moeder een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Ouderlijk gezag is bijvoorbeeld nodig voor het uitbrengen van een schoolkeuze of het geven van toestemming voor een medische behandeling. Als de moeder onverhoopt mocht te komen overlijden, is het niet vanzelfsprekend dat de vader zonder ouderlijk gezag het kind krijgt toegewezen.
Meer weten? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl