toverformule stuwing
 

toverformule stuwing

Ook in de zestiende en zeventiende eeuw hield borstvoeding de gemoederen bezig. In verschillende boeken staan recepten om de borstvoeding te bevorderen. Ook voor stuwing en borstontsteking had men een passende oplossing.

De adviezen in de boekjes hebben veel weg van toverformules. Spinazie blijkt een wondermiddel: “Spenagie maeckt den buyck weeck en  vermeerdert de melck in der vrouwen borsten”. Ook gemalen bonen blijken een ‘heylsame’ werking te hebben: “Meel van deesen doet alle geswellen rijpen en is sonderlyck goed tot zweerende vrouwenborsten.”
Uit: Den Ervaren Huys-houder (1670)

Lees hier meer informatie over stuwing>>