thuis bevallen of in het ziekenhuis?

Wil je thuis bevallen of in het ziekenhuis? Gelukkig mag en kan je dat in Nederland zelf besluiten. Voorwaarde is wel dat je zwangerschap goed verloopt en er niets op wijst dat zich complicaties kunnen voordoen. Je verloskundige zal dat beoordelen. Als ze twijfelt, overlegt ze met een gynaecoloog. Er worden geen onnodige risico’s genomen en het kan zijn dat het beter is om in een ziekenhuis te bevallen. Dat kan op de kraamafdeling of in een bevalcentrum van een ziekenhuis. Je bent dan – als alles goed is gegaan – 24 uur na de bevalling alweer thuis.

Kies je zelf om in het ziekenhuis of in een bevalcentrum te bevallen dan wordt dit een poliklinische of verplaatste thuisbevalling genoemd. Je bent meestal binnen 24 uur weer thuis. In sommige bevalcentra (kraamhotels) kun je langer blijven, dan verplaats je niet alleen de bevalling naar een speciaal centrum maar ook (een deel van) de kraamperiode.

In sommige regio’s is het door sluiting van ziekenhuizen moeilijker geworden om thuis te bevallen. Er moet namelijk een ziekenhuis op vijftien minuten afstand van je huis liggen om thuis te mogen bevallen. Is dat niet het geval dan heb je geen keuze en zul je naar het ziekenhuis of het bevalcentrum moeten.

De verloskundige bespreekt alle mogelijkheden met je. Soms krijg je nog informatie van de gynaecoloog of via het ziekenhuis in jouw regio. Kies een locatie waar jij en je partner je allebei veilig en zeker voelen en waar je het gevoel hebt dat er geen dingen gebeuren die je niet wilt.

Is thuis bevallen veilig?

Thuis bevallen is net zo veilig als in het ziekenhuis. Mensen hebben vaak het idee dat thuis bevallen minder veilig is. Dat is niet waar. Wat wel waar is, is dat mensen vaker meer tevreden zijn over een thuisbevalling dan over een ziekenhuisbevalling. Dat komt natuurlijk deels omdat je echt alleen maar thuis kan en mag bevallen als er geen complicaties zijn. Maar thuis bevallen is meestal een hele bewuste keuze: de vrouw voelt zich daar het prettigst en het veiligst. En thuis kun je veelal zelf bepalen hoe de sfeer is en hoe alles er aan toegaat.