natuurlijke bevalling
 

stress in de zwangerschap

Een eerste studie naar de invloed van stress in de zwangerschap op het ongeboren kind laat zien dat baby’s van gestreste moeders een minder gunstige samenstelling van darmbacteriën hebben. In de studie werden stress en angst van de moeder tijdens de zwangerschap gemeten door middel van vragenlijsten en het hormoon cortisol.

Daarnaast weren ontlastingsmonsters van 56 baby’s onderzocht vanaf 7 dagen tot 4 maanden oud. Moeders bij wie de ervaren stress én de cortisolniveaus hoog waren hadden baby’s met meer proteobacteriën, minder melkzuurbacteriën en minder actinobacteriën in hun microbiota. De onderzoekers wijzen er wel op dat de duidelijke samenhang die ze vonden  niet verward moet worden met een causaal verband.

Bron: Radboud Universiteit.