Steeds minder kinderen naar opvang

Het aantal kinderen dat naar de opvang gaat is tussen 2012 en 2014 met 72.000 gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Het totaal aantal kinderen dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kwam, daalde van 826.500 in 2012 naar 754.400 vorig jaar. Dat is het laagste aantal sinds 2009. De grootste daling vond plaats in de dagopvang. Daar kwamen 50.000 kinderen minder binnen, een daling van 11 procent. Bij de buitenschoolse opvang kwamen 6 procent minder kinderen binnen. Beide vormen van opvang hadden in 2014 vrijwel hetzelfde aantal kinderen.

Een van de redenen voor de daling is de economische crisis. Door een toename van de werkloosheid nam de vraag naar kinderopvang af. Ook de versobering van de kinderopvangsubsidies speelde een rol. De grootste aanpassingen waren in 2012 en 2013, waarna de regeling in 2014 juist weer werd versoepeld. De daling van het aantal kinderen voor wie een toeslag werd uitgekeerd, zette desondanks door.

Bron: Nji.nl
Bron: ANP