roken

Niet doen! Roken is slecht voor je ongeboren kind. Ook meeroken is schadelijk voor je ongeboren kind. De schadelijke stoffen komen via de longen in het bloed van de moeder terecht en zo via de placenta bij de baby. Dit kan leiden tot allerlei complicaties bij de baby en de bevalling:
• Een lager geboortegewicht van de baby komt bij rokende vrouwen twee keer zo vaak voor als bij niet-rokende vrouwen
• Overlijden tijdens de zwangerschap door loslating van de placenta
• Te vroeg geboren worden
• Overlijden tijdens de geboorte
• Een grotere kans op luchtweginfecties in het eerste levensjaar
• Een verminderde longfunctie, oorinfecties, astma en bronchitis
• Een klompvoetje of een hazenlip
• Overlijden door wiegendood in de eerste maanden na de geboorte

Bron: KWF Kankerbestrijding