Privacybeleid

Op deze website wordt u gevraagd uw gegevens in te vullen indien u een bestelling wilt plaatsen, indien u de nieuwsbrief wenst te ontvangen en/of wanneer u deelneemt aan de mail&win-acties.

Privacyreglement

Whysonline/Reclamij B.V. (hierna te noemen Whysonline) gaat zorgvuldig met de door u verstrekte persoonlijke gegevens om. Wij houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens staan geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens te ’s Gravenhage, onder het meldingsnummer m1500410. Uw gegevens worden in een beveiligde omgeving beheerd.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Whysonline legt uw gegevens vast in een gegevensbestand en gebruikt deze gegevens om de overeenkomst met u na te kunnen komen (zoals het bezorgen van bestelde magazines, producten en nieuwsbrieven). Bij het plaatsen van een bestelling of bij deelname aan de mail&win-acties wordt uw mailadres opgenomen in het gegevensbestand en ontvangt u ook de Whysonline nieuwsbrieven. Naast redactionele berichten omvatten de nieuwsbrieven ook productinformatie of aanbiedingen van derden. Het betreft hier zorgvuldig door ons geselecteerde partners. Bent u de winnaar in een mail&win-actie, dan wordt de prijs wel door de leverancier van de prijs bij u thuis afgeleverd, maar uw adresgegevens worden uitsluitend hiervoor eenmalig gebruikt.

Opzegging nieuwsbrief en inzage/wijziging persoonlijke gegevens

Indien u de op deze manier verzonden informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde het abonnement op de digitale nieuwsbrief opzeggen door te klikken op de daartoe bestemde link die onderaan elke nieuwsbrief staat. Al uw gegevens worden dan, zodra eventuele bestellingen zijn verzonden, automatisch gewist uit het gegevensbestand. Vanaf dat moment ontvangt u geen berichten meer van Whysonline.
U heeft op elk moment het recht om uw gegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen indien deze onjuist zijn. Hiervoor kunt u op de link klikken die zich onder aan de nieuwsbrief bevindt.

Bezoekersgegevens

Bij bezoek aan www.whysonline.nl worden bepaalde gegevens bijgehouden, zoals het aantal pagina’s dat u bezoekt en de duur van uw bezoek. Met deze informatie kunnen wij de structuur en navigatie van de website en zo onze dienstverlening optimaliseren.
Deze website maakt ook gebruik van cookies. Dit zijn gegevensbestandjes die bij bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Op die manier wordt u als bezoeker herkend bij elk volgend bezoek aan de website, wat het gebruiksgemak verhoogt.
Indien u dit niet wenselijk acht, kunt u cookies buiten werking stellen in de opties van uw browser, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het bezoek aan de website.

Schade

Whysonline selecteert informatie en links naar andere websites met zorg. Wij dragen echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit informatie die op www.whysonline.nl wordt aangeboden, daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, in de nieuwsbrief of bronnen/informatie van derden waarnaar vanuit de website of nieuwsbrief wordt verwezen. Whysonline draagt geen verantwoordelijkheid voor door derden geplaatste berichten en gedane aanbiedingen. Indien u vanuit www.whysonline.nl doorklikt naar een andere website, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derde partij met uw gegevens omgaat. Hiervoor verwijzen wij naar de privacystatements van de betreffende websites.

Auteursrecht en Merkenrecht

Whysonline is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.whysonline.nl en de nieuwsbrief, het auteursrecht daaronder begrepen. Overnemen van de informatie van de website of uit de nieuwsbrieven is niet toegestaan zonder bronvermelding en schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met:
Whysonline
Reclamij B.V.
Daalwijkdreef 41
1103 AD Amsterdam
info@whysonline.nl

Amsterdam, 19 december 2018
© Reclamij B.V. Amsterdam