Prestatiedruk in kleuteronderwijs tot een halt geroepen

Steeds vaker willen overheden, schoolbesturen en methodeontwikkelaars kleuters al formeel laten leren. De Tweede Kamer heeft hier bij motie een streep doorgezet. Dit betekent dat ‘de kleuter weer kleuter mag zijn’. De Tweede Kamer heeft gehoor gegeven aan de adviezen van kleuterleerkrachten, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen. Zij waarschuwen al langer voor de nadelige effecten van toenemende prestatiedruk op de ontwikkeling van kleuter.

Betekenis
Het aannemen van de motie houdt in dat een onderbouwleerkracht een aantal zaken op school niet meer hoeft uit te voeren. Concreet houdt dit bijvoorbeeld het volgende in:

  • Een leerkracht van een groep 1 en/of 2 hoeft geen letterkennis meer aan te bieden aan kinderen die daar niet aan toe zijn;
  • Een leerkracht van een groep 1 en/of 2 mag voorwaardenscheppende activiteiten doen met kinderen die psychologisch en neurologisch kleuter zijn; op leesgebied kun je denken aan klankspelletjes en allerlei vormoefening (knippen, doolhoven, aardappelstempelen, enzovoort);
  • Een school mag kinderen die in augustus niet schoolrijp zijn, in groep 2 houden en hoeft die niet meer naar groep 3 te laten gaan.

Werk- en Steungroep Kleuters
De motie pleit voor voorwaardenscheppend onderwijs. Bij de vervolgstappen met betrekking tot de curriculumontwikkeling die verband houden met kleuters, moet het kabinet specifieke aandacht geven aan hun ontwikkelingsfase. De motie doet op dit punt de suggestie om hier bijvoorbeeld de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) bij te betrekken.

Bron: Vakblad Vroeg