ouderschapsverlof

Wil je tijdelijk minder werken om meer tijd te besteden aan je kinderen, dan kun je ouderschapsverlof aanvragen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders en kan alleen worden opgenomen als je een kind hebt van jonger dan acht jaar. Vraag het ouderschapsverlof ten minste twee maanden voor het verlof ingaat schriftelijk aan bij je werkgever.

Sinds 1 januari 2015 mag je zelf bepalen hoe en wanneer je dit verlof opneemt. Het ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Ouderschapsverlof kun je ook gespreid opnemen.

Sommige moeders vinden het prettig om na hun zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meteen weer aan het werk te hoeven. In dat geval kunnen zij meteen achter hun verlof deze 26 weken ouderschapsverlof aaneengesloten opnemen. Maar het kan ook zijn dat je wel wilt beginnen met werken, maar nog niet voor de volle honderd procent. Als je vier dagen in de week werkt, dan kun je bijvoorbeeld één dag per week ouderschapsverlof opnemen voor een langere periode. De overige drie dagen werk je dan wel gewoon. Overleg altijd met je werkgever hoe je het verlof wilt inrichten.

Voor de uren waarin je ouderschapsverlof hebt, krijg je geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het salaris gedeeltelijk door. Dit hangt af van je cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Tijdens het ouderschapsverlof bouw je geen vakantiedagen op. Als je gedeeltelijk werkt, bouw je alleen over de uren dat je werkt vakantiedagen op.
En wat gebeurt er als je ziek wordt tijdens het ouderschapsverlof? Dan betaalt je werkgever alleen die uren uit die je zou werken. Het verlof loopt gewoon door, ook als je ziek bent.

Voor ieder kind kun je apart ouderschapsverlof opnemen. Heb je een tweeling gekregen, dan heb je recht op twee keer ouderschapsverlof. Ook bij iedere volgende baby kun je weer 26 weken ouderschapsverlof op nemen.

Na afloop van de verlofperiode heb je het recht om weer te gaan werken voor het aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat. Het opnemen van ouderschapsverlof verandert hier niets aan.

Lees meer over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Lees meer over vaderschapsverlof en partnerverlof