lachgas als pijnbestrijding

Vrouwen kunnen sinds maandag tijdens een bevalling in Geboortekliniek Den Haag lachgas toegediend krijgen. Deze pijnbestrijding wordt geboden op locatie Westeinde van MCH-Bronovo, die hiermee de eerste is in Den Haag. Lachgas maakt het mogelijk om de pijn te verlichten zonder dat de vrouw opgenomen hoeft te worden zoals dat bij een gynaecologische ingreep als de ruggenprik gebeurt. Dit meldt Geboortekliniek Den Haag.
Lachgas heeft als voordeel, ten opzichte van andere vormen van pijnbestrijding bij bevallingen, dat het gemakkelijk is in te zetten, een snelle werking heeft en na het stoppen van de toediening spoedig is uitgewerkt. Bij ongeveer 50 procent van de vrouwen helpt lachgas voldoende en is geen andere pijnbestrijding meer nodig. Uniek is dat deze vorm van pijnbestrijding door de verloskundige gegeven en begeleid wordt. Voor veel andere pijnbestrijdingsmiddelen, zoals de ruggenprik, moet de barende vrouw medisch opgenomen worden en komt de bevalling onder leiding van de gynaecoloog.

Het gebruik van lachgas bij bevallingen was lange tijd omstreden. Het zou risico’s opleveren voor zwangere medewerkers die het middel toedienden. Na uitvoerig onderzoek is vastgesteld dat lachgas, met gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen, zoals een speciaal toedieningsmasker en een goede afvoer van het lachgas, minimale risico’s heeft. De unieke samenwerking tussen Geboortekliniek Den Haag, het MCH-Bronovo, locatie Westeinde, en verloskundige praktijken heeft dit mogelijk gemaakt.

Bron: Nationale Geboortegids