‘Kleuter moet Duits leren in groep 1’

Meer Nederlandse kinderen moeten Duits leren spreken. Het gaat daarbij vooral om de kinderen die in het grensgebied wonen. Dit verhoogt de kans op goede stages en banen, zo stelt staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. „Leerlingen in de grensregio’s groeien op in een unieke omgeving. Binnen enkele minuten staan zij in een ander land, met een andere taal en cultuur. Daardoor krijgen ze een grenzeloze blik op de toekomst mee. Als ze ook hun buurtaal goed beheersen kunnen ze optimaal profiteren van de kansen die de grensregio hen biedt.”

Aanpassen
Talentvolle jongeren hoeven niet te verhuizen op zoek naar werk. Lokale bedrijven kunnen nieuwe klanten trekken, omdat ze deze in de eigen taal kunnen benaderen. Maar het biedt ook kansen op verrijkend onderwijs, vindt Dekker. „Op een natuurlijke wijze krijgen leerlingen mee een open houding te hebben, zich in te leven in en aan te passen aan een ander en leren ze over andere culturen. Scholen ervaren echter drempels om met buurtaalonderwijs aan de slag te gaan. Ik wil die barrières zoveel mogelijk wegnemen.”

Gemiste kans
Sinds 2006 kunnen basisscholen Duits en Frans in hun lespakket opnemen. Dat kunnen ze al doen vanaf groep 1, maar dat gebeurt volgens Dekker veel te weinig. „Het aantal scholen dat buurtaalonderwijs aanbiedt blijft beperkt tot ongeveer zestig. Dat is, vooral in de grensregio’s, een gemiste kans.” Leerlingen, ouders en leraren hebben vaak weinig interesse in Duits en Frans. De talen zijn ook minder dan vroeger vanzelfsprekend in onze samenleving, bijvoorbeeld in televisieprogramma’s of andere (sociale) media. De prioriteiten van scholen liggen vaak bij andere onderwerpen.

Belevingswereld
Ook ontbreekt een volledige methode voor Duits of Frans op onze basisscholen. Het kost scholen veel tijd om een goed aanbod van lesmaterialen te vinden. Soms gebruiken scholen materiaal uit Duitsland. Dat is dan gemaakt voor een leerling van zes jaar met Duits als moedertaal en wordt gebruik voor een Nederlandse leerling van tien jaar oud. Het sluit niet aan op hun belevingswereld en is niet gemaakt voor het leren van een vreemde taal.

Bron: Metro Nieuws