IVF meerlingen

Om de slagingskans te vergroten werden er bij de toepassing van IVF aanvankelijk vaak vier of vijf bevruchte eicellen teruggeplaatst. Hierdoor nam vanaf de jaren tachtig en negentig het aantal meerlingen gigantisch toe. Het jaar 2002 brak het record met maar liefst 3.700 tweelinggeboorten. Sinds 2003 daalt het aantal meerlingen weer.

Doordat er de laatste jaren bij IVF vaak maar één eicel wordt teruggeplaatst is het aantal IVF meerlingen afgenomen. In 2009 werden in Nederland nog maar 3.200 meerlingen geboren, meestal tweelingen. Het aantal geboorten van drie- en pluslingen bedroeg slechts 44. Een vierling blijkt in Nederland een grote zeldzaamheid en dus goed voor een eigen realityshow!

Volgens de Italiaanse filosoof Pico della Mirandola (1463-1494) zou de vrouw op de prent in slechts twee zwangerschappen twintig kinderen hebben gebaard. Eerst kreeg zij er negen tegelijkertijd. Op de prent is zij zwanger van een elfling. Het verhaal gaat dat ze zo’n dikke buik had dat ze eerst een brede sjerp om haar buik en nek moest hangen om zich staande te kunnen houden. Op de andere prent ligt zij op bed met de sjerp binnen handbereik.