groene omgeving stimuleert cognitieve ontwikkeling

Hoe meer groen op en rond een school, hoe slimmer de kinderen. Dat blijkt uit een studie van Payam Dadvand en Mark Nieuwenhuysen van het Centre for Research in Environmental Epidemiology in Barcelona.

Dadvand en Nieuwenhuysen lieten ruim 2.500 kinderen van 36 lagere scholen in Barcelona vier keer computertests afleggen, over een periode van een jaar. Die tests maten hun werkgeheugen en hun aandachtsspanne. De blootstelling aan meer groen bleek haar effect niet te missen. De kinderen die in de 25 procent ‘groenste’ scholen zaten, gingen sterker vooruit, zowel wat betreft werkgeheugen als focussen: ze deden het respectievelijk 5 en 1 procent beter dan de kinderen in de 25 procent ‘minst groene’ scholen. Hoeveel groen er was, leidden de onderzoekers af van satellietdata. Ze maten zowel het groen op school, als in de schoolomgeving en in de buurt van de woonplaats van de kinderen. Dat laatste had overigens geen invloed.

De link tussen cognitieve vooruitgang en de blootstelling aan groen bleef overeind als de wetenschappers rekening hielden met etnische achtergrond, de opleiding van de moeder en of de ouders werkten of niet. In de zoektocht naar een verklaring keken ze ook naar de blootstelling aan uitlaatgassen. Die bleek voor een groot deel verantwoordelijk voor het verband. De negatieve invloed van luchtvervuiling op de cognitieve ontwikkeling was al uit eerdere studies gebleken. En een groenere omgeving is vaak ook een omgeving met minder auto’s. Andere verklaringen kunnen te vinden zijn bij een afname van lawaai, een grotere stimulans om te bewegen en een grotere blootstelling aan bacteriën. ‘Een vergroening van de school kan de cognitieve ontwikkeling van kinderen stimuleren’, besluiten de onderzoekers in het vakbladPNAS. (lg)

Bron: eoswetenschap