gevoelig voor huilklanken

Onderzoek laat zien dat herten niet alleen op het gehuil van jonge soortgenoten reageren, maar dat ze net zo gevoelig zijn voor het gehuil van jonge zeehonden, vleermuizen en baby’s.

Bij het horen van gehuil haastten zij zich meteen naar de plaats waar het gehuil vandaan kwam, – in dit geval een geluidsrecorder. Volgens het onderzoek toont dit aan dat zoogdieren zo zijn geëvolueerd dat ze meteen reageren op huilklanken. Huilen betekent in bijna alle gevallen ‘help me!’.

“De onderzoekers tonen duidelijk aan dat herten de emotionele inhoud van de roep van andere diersoorten begrijpen” – bioloog Jaak Panksepp van Washington State University.

Wetenschappers zijn lovend over de studie van hoofdonderzoekster Susan Lingle.

>>Lees meer over de oorzaken van huilen

>>Boeken over huilen en baby’s