gezond advies
 

een gezond advies

Ventileer dagelijks de slaapkamer luidt tegenwoordig het advies. In alle opzichten is dat beter voor de gezondheid. Een frisse, niet te warme slaapkamer is bovendien van belang ter preventie van wiegendood.

Vroeger was men niet zo van de  frisse lucht. Door ruimtegebrek sliep men in een bedstede. Een bedstede is een slaapplaats – meestal in de woonkamer – in de vorm van een kast. Overdag deed je gewoon de deuren dicht en was het bed onzichtbaar. Bij het slapen gaan zette je de deuren op een kiertje, zodat het lekker warm bleef binnen. Bedstedes waren aan de krappe kant: men sliep half zittend. Plat werd namelijk met de dood geassocieerd. Onder de bedstede bevonden zich  vaak een en of twee lades, waarin baby’s en kleine kinderen te slapen werden gelegd.

Ondergeschoven kind betekent dan ook letterlijk een kind dat in zo’n la sliep. Geriefelijk was dit natuurlijk niet: warm, benauwd en stoffig. Figuurlijk betekent ondergeschoven kind dan ook een kind dat te weinig aandacht krijgt.