Dyslexie vroegtijdig herkennen

Registratie van elektrische reacties van de hersenen op de hoofdhuid kunnen kinderen met een leesachterstand van normale lezers onderscheiden. De methode maakt het mogelijk om  dyslexie in de eerste fase van het leren lezen te signaleren. Hierdoor kan al in een zo vroeg mogelijk stadium worden begonnen met het bieden van optimale begeleiding.

Dyslexie is een leerstoornis met een neurobiologische oorzaak die de lees- en schrijfvaardigheid van een kind aantast. Vroege diagnose, een vereiste voor vroege behandeling, is daarom belangrijk. Hiervoor zijn event-related potentials (ERPs), oftewel elektrische reacties van de hersenen die op de hoofdhuid geregistreerd worden, potentieel bijzonder bruikbaar om kinderen met een leesachterstand van normale lezers te onderscheiden in de eerste fase van het leren lezen. Voor haar promotie heeft Rui Qin daarom ERP’s gebruikt om vroege neurofysiologische aanwijzingen voor dyslexie bij beginnende lezers (in groep 4 van het basisonderwijs) in het Nederlands te onderzoeken. Qin heeft zich in het bijzonder gericht op het onderzoeken van visuele woordherkenning en auditieve discriminatie.

Qins bevindingen wijzen erop dat het zogenaamde N170-effect, dat geassocieerd wordt met het visueel herkennen van woorden, een valide neurofysiologische indicator van leesontwikkeling en mogelijk dyslexie is. Dit effect kan uitgelokt worden door impliciete leestaken en robuust worden gedetecteerd op individueel niveau. Daarentegen is de relatie tussen leesvaardigheid en de MMN, die gerelateerd is aan het nauwkeurig detecteren van kleine auditieve verschillen, minder systematisch en erg afhankelijk van verschillende methodologische factoren.

Qin’s conclusies dragen bij aan het begrijpen van de neurofysiologie van normale en verstoorde leesontwikkeling. Zij verrichtte haar onderzoek bij het Center for Language and Cognition Groningen, Faculteit der Letteren.

Bron: vakblad Vroeg