duur ouderschapsverlof ter discussie

De lengte van het ouderschapsverlof staat deze week weer ter discussie. De PvdA gaf aan dat het tijd wordt dat vaders meer verlofdagen krijgen. Maar de VVD ziet niets in het plan van haar coalitiegenoot om ouders in totaal zes maanden ouderschapsverlof te geven. Twee daarvan zouden voor de vader moeten zijn. VVD noemt het plan een lege huls, net als andere partijen. Dat meldt de NOS.

PvdA-Kamerlid Keklik Yücel heeft het plan woensdag voorgesteld aan minister Asscher van Sociale Zaken. De bewindsman stelde tijdens Prinsjesdag voor om het vaderschapsverlof te verlengen van twee naar vijf dagen. Yücel vindt die verlenging een goede eerste stap, maar voor de langere termijn is het onvoldoende. De zes maanden komen wat haar betreft bovenop de vijf dagen vaderschapsverlof en bovenop de in totaal zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof die de moeder heeft.

Volgens VVD-Kamerlid Van Ark heeft Yücel niet nagedacht over hoe haar plan concreet te maken. Van Ark vindt ook dat de discussie voor zorg aan het kind niet door de overheid geregeld moet worden, maar door partners aan de keukentafel.

Ook andere partijen uiten kritiek op het plan. D66-Kamerlid dacht aan een model “dat aan het eind van een schoonheidswedstrijd zegt dat ze wereldvrede wil. Als ik dan vraag hoe ze dat wil bereiken heeft ze geen concreet plan en verwijt ze mij dat ik geen wereldvrede wil”. Net als D66 zien ook de SP en GroenLinks niets in het plan.