80% jonge ouders heeft voogdij niet goed geregeld

Jonge ouders in de leeftijd van 18 tot 34 jaar blijken niet goed voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen. Zo heeft 83 procent van de jonge gezinnen niet officieel vastgelegd wie de voogdij over hun kinderen krijgt mocht beide ouders iets overkomen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie Dela.

Ook heeft bijna de helft (46 procent) van de jonge ouders niets geregeld wat betreft nalatenschap. “Nabestaanden kunnen hierdoor in vervelende situaties terecht komen. Bijvoorbeeld dat een rechter moet beslissen wie de voogdij over de kinderen krijgt als beide ouders zijn overleden en er niemand officieel is aangewezen als voogd”, aldus Dela.

Met name jonge ouders regelen weinig voor later. Bij ouders in de leeftijd van 35 tot 49 jaar ligt het percentage dat wel iets heeft geregeld qua nalatenschap namelijk een stuk hoger (73 procent). Maar ook in deze groep heeft bijna 76 procent nog niet officieel vastgelegd wie de voogd van hun kinderen wordt. De belangrijkste reden die ouders noemen om nog geen zaken te regelen voor later, is dat er nog niet over is nagedacht.

Bron: nu.nl