40.000 kinderen met ernstig verwaarloosd gebit

Naar schatting hebben 40.000 jonge kinderen een ernstig verwaarloosd melkgebit. Tandartsen zien geregeld dikke lagen plak en etensresten in het hele gebit, en afgebrokkelde of tot stompjes afgesleten tanden. Daarnaast constateren ze geregeld ernstige ontstekingen en abcessen in de mond. Die zijn soms zo vergevorderd dat ze het kaakbeen aantasten. Dat heeft in een enkel geval een levensbedreigende situatie tot gevolg.

De gegevens komen uit een onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws. De 66 tandartsen die hieraan meededen, melden samen bijna 10.000 gevallen van verwaarlozing bij kinderen tussen twee en zeven jaar. Op basis van dat aantal komt de landelijke tandartsorganisatie KNMT op het aantal van 40.000 ernstig verwaarloosde kindergebitten.

Hele dag zoetigheid
Oorzaak van de verwaarlozing zijn ouders die hun kinderen de hele dag door zoetigheid geven en ook ‘s avonds en ‘s nachts nog een flesje sap of ‘pyjama-papje’ geven. Poetsen loopt soms uit op een strijd die deze ouders niet altijd aangaan. Ook mijden ze de tandarts en gaan ze pas als de pijn bij hun kind ondraaglijk is. Dan is het vaak al te laat.

Bij aangetaste gebitten zijn tanden dan vaak niet meer te redden en moeten er tanden en kiezen worden getrokken. Een kwart van de tandartsen moet kinderen doorverwijzen naar een gespecialiseerde kindertandarts of kaakchirurg.

Vaker bij de kaakchirurg
Uit cijfers van zorgautoriteit NZA blijkt dat kaakchirurgen in ziekenhuizen steeds meer jonge kinderen op de operatietafel krijgen bij wie meerdere tanden en kiezen moeten worden getrokken onder algehele narcose. In 2012 ging het om 626 operaties. In 2013 steeg dit aantal met 40 procent naar 861. Over 2014 heeft de helft van de ziekenhuizen nog geen cijfers aangeleverd, maar de teller staat nu al op 639.

Kinderkaakchirurg Jacques Baart van het VUmc denkt dat het aantal verrichtingen in 2014 verder zal stijgen en richting de 1000 zal gaan. Volgens de tandartsen reageren de meeste ouders geschrokken en schamen ze zich voor de situatie. Ruim een kwart van tandartsen heeft soms te maken met ouders die onverschillig, ontkennend en soms zelfs boos reageren. Volgens kinderkaakchirurg Baart geven ouders vaak hun kind de schuld van de situatie.” Dan zegt een ouder over mijn schouder meekijkend: zie je wel, je moet beter poetsen. Dan draai ik me om en zeg ik: er is niemand die er wat aan kan doen behalve u”, aldus Baart.

Een aantal keren per jaar is de situatie zo erg dat de kaakchirurg ouders aanmeldt bij de kinderbescherming. Van de ondervraagde tandartsen zegt er één een paar keer per jaar meldingen te doen van kindermishandeling.

Reactie KNMT
De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandgeheelkunde) herkent jammer genoeg de resultaten van het RTL-onderzoek. Ons bereiken regelmatig signalen van leden die kinderen met een erg slecht gebit op controle krijgen; en het blijkt ook uit onderzoek dat wij onder tandartsen doen. De problemen lijken zich daarbij te concentreren in bepaalde regio’s: in de grote steden en sociaal zwakkere regio’s in Nederland.

De sleutel tot het tegengaan van dit probleem is ervoor zorgen dat jonge ouders hun kinderen zo vroeg mogelijk aanleren wat je moet doen om een gezond gebit te houden. En dat ze met hun kind in ieder geval vanaf twee jaar oud voor controle naar de tandarts gaan.

Wil je alles weten over de tandverzorging van jouw kind?
Bestel de Why’s Tandjes Special hier>>

Bron: RTL Nieuws

Gerelateerde artikelen